{
Zmrzliny & ledová tříšť
}

Sortiment Algida, Tipafrost